One Reply to “ĐTCL Mùa 3 – 6 Blademaster – Kayle 3 sao quạt như máy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *