Intel NUC 8 – Chiếc PC bé bằng quyển sách chiến PUBG Ultra setting?


29 Replies to “Intel NUC 8 – Chiếc PC bé bằng quyển sách chiến PUBG Ultra setting?

  1. Bó tay với mấy cái kiểu để giá sản phẩm kiểu này của Intel, máy mà có vụ chưa có RAM, chưa có ổ cứng. Để giá vậy cho nó rẻ rẻ mới ghê

  2. Gáng gom tiền mua em này về lướt Face với chơi binh sập xám mới được. Lâu lâu để Gấu chơi Pikachu nữa. Máy nhà chơi Pikachu FPS giật quá, không đo FPS được luôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *